DOĞU TÜRKİSTAN’A 2 MİLYON ÇİNLİ YERLEŞTİRİLECEK

Tarih : 16/05/2016 15:05

ÇİN DEVLET KONSEYİ: DOĞU TÜRKİSTAN’A 2 MİLYON ÇİNLİ ZORLA YERLEŞTİRİLECEK

67 yıldır Doğu Türkistan’ı işgal altında tutan Komünist Çin yönetimi bu tarihi Türk ana yurdunu etnik Çinlilerin yaşadığı bir Ülke haline bir an önce dönüştürebilmek için  Çinli göçmen getirerek yerleştirme işine hız verdiği ve 2016 yılı içerisinde toplam 2 milyon etnik Çinli göçmenin zorla yerleştirileceğini açıklandı.

Özgür Asya Radyosu’nun bildirdiğine göre, Çin Devlet Konseyi Fakirleri Koruma ve Destekleme Ofisi’nce  yapılan bir açıklamada fiziksel gelişim, ekolojik durum ve yatırım ve gelişme şartları uygun olmayan merkezi Çin bölgelerinden 2016 yılı içerisinde toplam 2 milyon kişinin “ Ekonomik durumlarının iyileştirilerek fakirlikten kurtarılması” amacı ile Doğu Türkistan bölgesine göç ettirilerek yerleştirileceklerini bildirdi.

Çin devlet Konseyi Fakirleri koruma ve destekleme Ofisi başkanı Liyu Yungfing 10 Mayıs 2016’de Pekin’de düzenlediği basın toplantısında 2017 yılına kadar toplam 2 milyon Çinli göçmenin Uygur bölgesine transfer edilerek   yerleştirilecekleri belirtti. Çin göçmenlerin yerleştirileceği bölgelerin ise şunlar olduğunu bildirdi;

1.Doğu Türkistan’ın güney vilayetlerine( Uygur Türklerinin kahir ekseriyetini oluşturan güney vilayetlerine)

2.Uygur Bölgesinin  özel Ekonomik Geliştirme bölgelerine

3. Doğu Türkistan’a transferinden sonra tahliye edildikleri yerler
Fakirler Ofisi  Başkanı Liyu, etnik Çinli göçmenlerin özellikle yol, su, elektrik ve diğer alt yapı şartlarının ikmal edildiği yerlerde iskânlarının sağlanacağını da belirtti. Etnik Çinililerin bölgeye göçlerinin büyük kafileler halinde  getirileceğini ve daha önceki nüfus transferlerinden elde edilen deneyimlerden azami şekilde yararlanılacağını de belirtti. 2017 yılından sonra de bölgeye Çinli göçmen yerleştirme işlemlerinin daha da arttırılarak sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.

Uzmanlar ve Doğu Türkistan’dan gelenlerin ifadelerine göre merkezi Çin’de ekonomik gerileme ve ihracatın sürekli azalması sonucu işletmelerin bir bir kapandığını, işsiz kalan Çinli işçilerin her gün sürekli gösteri yaptıklarını, işgalci Çin’in ise, Çinlilerin bu tepkilerini önlemek için bu  çareye  başvurduklarını ifade ediyorlar. Ayrıca, Doğu Türkistan’a plansız, programsız ve alt yapı oluşturulmadan zorla getirilen Çinli göçmenlerin  büyük bir bölümünün  işe yerleştirilemediklerini  İşgal yönetimindeki etnik Çinli yöneticilerin rüşvet, kayırma ve Çinlilerde çok ve yüksek düzeyde görülen sosyal hastalık;  hemşehricilik-bölgecilik nedeniyle ile adaletsizlikler yaşandığını bunun ise, genel huzursuzluklara yol açtığını da ifade ediyorlar. Doğu Türkistan’da işe yerleştirilemeyen  ve yeterli yaşam şartlarını elde edemeyen Çinli göçmenlerin memleketlerine(Çin’e)  geri dönmeye başladıklarını belirtiyorlar.

Kaynak: http://www.uyghurnet.org/33256-2/ 


HABERLER

ACİL DUYURU......................
Yayın Tarihi: 01/09/2016 08:09
DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ
Yayın Tarihi: 06/08/2016 05:08
Nevzat Yalçıntaş Hocamız vefat etti....
Yayın Tarihi: 17/07/2016 17:07
ÇİN, İNSANLARIN ORGANLARINI SATARAK ....
Yayın Tarihi: 25/06/2016 16:06

Bekleyiniz


2014 dtv Her hakkı saklıdır.