PROF.ERCİLASUN: UYGUR TÜRKLERİNİN ANA DİLLERİ İLE...

Tarih : 16/05/2016 15:05

ÜNLÜ TÜRKOLOG PROF. ERCİLASUN: UYGUR TÜRKLERİNİN ANA DİLLERİ İLE EĞİTİM HAKKI VERİLMEDEN YAPILAN ”KUTADGUBİLİK’ÇALIŞMALARI SADECE BİR GÖZ BOYAMA OLUR.

Bugünkü Doğu Türkistan topraklarının da içinde bulunduğu  ve  Kaşgar merkezli  Karahanlı Türk devletinin Saray Başdanışmanı ünlü düşünür ve hukukçu Yusuf Has Hacip’in 11.yüzyılda yazdığı Kutadgubilik adlı felsefi eserin tarih içindeki araştırmalarını konu alan “Kutadgubilik Araştırmaları Tarihi” adlı kitabın tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı.

Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Kırkkale Üniversitesi ve Urumçi Maliye-İktisat Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği Kutadgubilik Araştırmaları Tarihi Sempozyumu Urumçi Maliye – İktisat Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Gülnisa Cemal ile Kırkkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Cemal Kafkasyalı ortaklaşa organizesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya konu olan Kutadgubilik araştırmaları tarihi kitabı, bir iş planı çerçevesinde hazırlanmış olup, kitapta Kutadgubilik hakkında Türkiye, Türkistan Cumhuriyetleri, ABD AB. Ülkeleri, Çin ve dünyanın diğer ülkelerinde yürütülen çalışmalar yer alıyor. Bu çalışmalara ait istatistikî bilgiler ile çeşitli  tahliller yer alıyor. Kitap Türkçe, İngilizce ve Çince olarak hazırlanmıştır.

Sempozyuma Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Kudret Bülbül, Kırkkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Yıldız, TBMM. Türkiye Çin Dostluk Gurubu Başkanı AK partı Milletvekili Ravza Kavakçı  Kan, Prof.Dr. Reşat Genç, Azerbaycanlı Türkolog Prof.Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, Japon Türkolog  Prnof.Dr.Suziki Tadaşi, Dr.Peter Zeami ile Çinli  Prof.Dr.Hu Fencou da katılarak birer konuşma yaptılar.

TBMM, Türkiye – Çin Dostluk Gurubu başkanı Ravza Kavakçı yaptığı açıklamada şunları söyledi; “ Türk-İslam kültür ve medeniyetinin çok önemli eserlerinden biri olan Kutdgubilik’e ait böyle çalışmaların Türkiye – Çin ilişkilerinin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.”dedi.

Kutadgubilik Araştırmaları tarihi kitabının tanıtım toplantısının ilki 11 Mayıs’ta Ankara’da ve 12 Mayıs 2016’da ise Kırıkkale Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Özgür Asya radyosuna bu toplantıyı değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Erkin Ekrem şöyle konuştu, “ Çin kendi politikaları için yararlı olabilecek bu tür her çalışmayı büyük bir iştahla hemen yapar. Kutadgubilik çalışmaları Çin’de 20 yıldır yapılmaktadır. Ancak bu çalışmaların Türkiye-Çin ilişkilerinin  gelişmesine hiçbir yararı olmamıştır. Ayrıca Çin yönetimi bu eserleri Çin ulusunun meydana getirdiği  eserleri olduğunu iddia ederek sahiplenmek istemektedir. Bu tür çalışmalar daha çok yapılabilirse Uygur Türklerinin kültür ve medeniyetinin tanınmasına yararlı olacağını düşünüyorum.”şeklinde konuştu.

Prof.Ercilasun: UYGUR TÜRKLERİNİN ÖZ DİLİNİ ÖĞRENME HAKKI VERİLMEDEN YAPILAN ”KUTADGUBİLİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI ANORMAL VE SADECE BİR GÖZ BOYAMA OLARAK KALIR.

Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Türk Dil Kurumu eski başkanı, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen Türkologlarından biri olarak kabul gören  Prof.Dr.Ahmet Bican Ercilasun bu toplantıyı Özgür Asya Radyosuna değerlendirirken şunları ifade etti. “Bu ölmez, silinmez ve yok edilemez Divan-ı Lügati’t- Türk ve Kutadgubilik  başta Türk tarihi, kültür ve medeniyet’inin önemli eserlerin varisleri ve sahipleri olan Uygur Türklerine kendi ana dilleri olan Uygur Türkçesi ile eğitim ve öğretim hakkı verilmeden yapılan bu tür çalışmalar göstermelik çalışmalar olarak kalacak ve bu çalışmalar bir göz boyamadan ibaret olacaktır.  Ayrıca, bugün Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin temel insani hak-hukuku, en başta kendi öz ana dilleri olan Uygur Türkçesi ile eğitim ve öğretim yapmaları hakkı verilmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hiçbir katkı sağlamayacağı açıktır. Eğer Çin devleti Türklerin tarihini bu ve benzeri tarihi miraslarını araştırırsa bunu makul bir şekilde karşılıyoruz. Türkiye- Çin karşılıklı ilişkilerinde ve kültürel münasebetlerde bu tarihi abidelerin mirasçıları ve sahipleri olan Uygur Türklerini köprü olarak görmek istiyorlarsa temel insani ve yasal hakları ile bu hakların en başta gelenlerinden en önemlisi olan kendi ana dilleri ile eğitim öğretim hakkının verilmemesi ilişkilerin gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyorum. Uygur Türklerinin kendi ana dilleri olan Uygur Türkçesi ile eğitim öğretim yapma hakkı verilmeden yapılan bu tür çalışmalar ve toplantılar sadece bir  göstermelik çalışma ve göz boyamadan ibaret olarak kalacaktır. ” dedi.

Türkiye Uygurların Haklarının verilmesi konusunda Çin’e Baskı Yapmalı

Ünlü Türkolog Prof.Ercilasun, Türkiye’nin  ikili ve karşılıklı ilişkilerde Uygur Türkü Kardeşlerimizin bu temel insanı haklarının verilmesi konusunda Çin’e baskı yapması  gerektiği belirterek değerlendirmesini şöyle sürdürdü; “ T.C. Yetkililerimiz Çin yönetimine şu hususu açıkça söylemeli, siz madem DLT. Ve KB. ve benzeri eserlerin varisleri ve sahipleri olarak Uygur Türklerini görüyor ve kabul ediyor ve söylüyorsunuz, Uygur Türklerinin kendi ana dilleri olan Uygur Türkçesi ile eğitim ve öğretim yapma haklarını niçin vermiyorsunuz? Bu haklarını veriniz, demelidir. “şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.uyghurnet.org/33267-2/ 


HABERLER

ACİL DUYURU......................
Yayın Tarihi: 01/09/2016 08:09
DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ
Yayın Tarihi: 06/08/2016 05:08
Nevzat Yalçıntaş Hocamız vefat etti....
Yayın Tarihi: 17/07/2016 17:07
ÇİN, İNSANLARIN ORGANLARINI SATARAK ....
Yayın Tarihi: 25/06/2016 16:06

Bekleyiniz


2014 dtv Her hakkı saklıdır.