70 UYGUR TUTUKLU AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Tarih : 01/06/2016 14:06

TAYLAND’IN HUKUKSUZ HAPİSTE TUTTUĞU 70 UYGUR TUTUKLU AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Doğu Türkistan’daki Çin işgal yönetiminin baskı, zulüm, etnik asimilasyon dini ve ırkı soykırım uygulamalarından kaçarak Tayland’a sığının ve 3 yıldır haksız ve hukuksuz olarak Hapishane’de tutulan 70 Müslüman Uygur Kardeşlerimiz 2 sayfalık ve  Uygur Türkçesi ile kaleme aldıkları bir mektubu Türkiye’ye göndermiştir. Mektupta 70 Uygur  kendilerinin serbest bırakılması ve üçüncü bir ülkeye gitmelerine izin verilinceye kadar açlık grevi ilan ettiklerini belirtiyorlar. Türkiye başta İslam ülkeleri ve diğer ülkelerden kendilerinin serbest bırakılmaları konusunda yardımcı olmalarını talep ediyorlar. Bizlere ilettikleri mektubun aslı ile Türkiye Türkçesine aktarımını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Tutuklu Bu Uygur Kardeşlerimizin sesine ve feryadına lütfen kulak veriniz!

TÜM İNSANLIĞA MÜRACAATIMIZDIR.

ÖZGÜRLÜK İÇİN AÇLIK GREVİ BAŞLATIYORUZ

Bizler Komünist Çin işgalindeki ana yurdumuz Doğu Türkistan’daki Çin baskı, zulüm, dini, etnik asimilasyon ve ırki soykırım uygulamalarından canımızı kurtarmak için Tayland’a iltica eden Müslüman Uygurlarız. 3 yıldır, Tayland hapishanelerinde tutuklu olarak bulunuyoruz.
08 Temmuz 2015 tarihinde bizim gibi tutuklu 140 Uygur Kardeşimiz Tayland yönetimi tarafından zorla Çin’e teslim edildi. Onların iade edilmemesi için Türkiye, başta olmak üzere birçok ülke ve uluslar arası kurum ve kuruluşların müracaatları Tayland yönetimi tarafından dikkate alınmadı. Ülkemizi işgal eden ve bizlere baskı, zulüm ve işkenceler, dini ve ırkı soykırımlar uygulayan Çin’den kendimizin ve ailelerimizin canlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldık.

Bizler ülkemizden kaçarak, gasp edilen özgürlüğümüzü ve insani haklarımıza tekrar kavuşmak amacı  taşıyor idik. Bizi halen Tayland Hapishanesinde zorla hukuksuz olarak tutulan 70 Müslüman Uygur tutukluyuz. Tayland yönetimi bizim 3.bir ülkeye gitmemizi kabul etmediği gibi bizi de serbest bırakmamaktadır. Bizler suç işlemiş insanlar asla değiliz.

Bizim Hapishane’de tutulmamız haksız ve hukuksuzdur.

Çin’e zorla teslim edilen 140 Kardeşlerimizin iade yıl dönümü yaklaşırken, Tayland yönetimi ile Hapishane otoritelerinin bize karşı davranışları ve tutumu değişmeye ve sertleşmeye başladı. Bu nedenle bizlerin de geçen yıl zorla iade edilen kardeşlerimiz gibi Çin’e iade edilmemizden ciddi olarak endişe etmekteyiz.

Tayland Hükümeti bizleri insan olarak görmemekte ve  davranmamaktadır. Bize karşı hiç de insani olmayan tutum ve davranışlar sergilemektedir.

Tayland, birlikte iltica ettiğimiz ailelerimizden bizleri ayırdılar. Anne-Baba, eş ve çocuklarımızdan koparıldık ve ayrı ayrı hapishanelere konulmuş durumdayız.

Günümüzde ülkelerindeki baskı, zulüm ve iç savaşlardan kaçan bizim gibi sığınmacılara  diğer ülkelerin kucak açtıklarını  ve bu mültecilere insanı olarak yaklaşarak yardımcı olduklarına şahit oluyoruz. Ancak, bize şu anda yardımcı olan  veya olacak bir ülke bulunmamaktadır.

Ey İnsanlık!

Biz Tayland Hapishanesinde   çile dolduran  biz Müslüman Uygurlar size göre İnsan değil miyiz?

Niçin bizlere yardım etmiyorsunuz?

Sizler  dünya ülkeleri!

Sizler Zulüm devleti Çin’den bu kadar mı çok çekiniyor ve korkuyorsunuz?

Sizlerin Çin’in baskı ve zulmü hakkında yeterli bilgilere sahibi olduğunu biliyoruz!

İnsanlığın ortak değerleri ve demokrasi,  Çin Komünistlerinin yasalarından ve insanlığa aykırı değerlerinden daha mı değersiz?

Yaklaşık 2 Yıldan beri Tayland’ın Hapishanelerinde tutulmakta olan biz Müslüman Uygurlar,  bu  sebepler yüzünden kaldığımız Hapishanede bugünden itibaren açlık grevine başlamış bulunuyoruz!

Bizler bu eylemlerimizle kendimizin her zamankinden daha  fazla ve istekli bir şekilde özgürlüğümüze  ne kadar bağlı ve  teşne olduğumuzu sizlere kanıtlamak istiyoruz.
Bizler özgürlüğümüze sahip olabilmemiz için serbest bırakılmamızı ve bizi kabul edecek bir üçüncü ülkenin özgür vatandaşları olarak onurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz.
Eğer, bizler de geçen yıl Tayland yönetimi tarafından zorla Çin’e iade edilen Kardeşlerimiz gibi zorla iade edildiğimiz takdirde, bizim can güvenliğimiz ciddi şekilde tehlike altına girmiş olacaktır.
Çin’e  iade edilmemiz halinde  İşgalci Çin, bizlere maddi, manevi ve psikolojik olarak  her türlü baskı, zulüm ve işkenceleri uygulayacaklar, ömür boyu hapis cezasına çarptıracaklardır.  Belki de bizleri  idam edeceklerdir.

Bizler sesimizi Tayland hükümeti başta olmak üzere uluslar arası topluma, insanlık onuru ve değerlerine bağlı ve bu değerleri öncelikli olarak gören ve savunan ülkelere, BM Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve uluslar arası insan hakları ve hukuk teşkilatlarına sesleniyoruz;

Bizler açlık grevi ilan etmiş bulunuyoruz!

Açlık grevimiz bizim serbest bırakılmamız ve üçüncü bir ülkeye gitmemize izin verilinceye kadar devam edecektir.

Bu taleplerimiz yerine gelmediği takdirde hiçbir şekilde  yemek yemeyeceğiz ve su içmeyeceğiz!

Taleplerimiz kabul edilinceye kadar hayatlarımız son bulana kadar  açlık grevimizi  sürdüreceğiz.

Tayland yönetiminden bizleri bir an önce serbest bırakmalarını istiyoruz.

Türkiye başta İslam ülkelerinden ve diğer  dünya ülkelerden bize yardım etmelerini talep ediyoruz.
Bizler, açlık grevini serbest bırakılmamız ve 3. bir ülkeye gitmemize  izin verilinceye kadar devam ettireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Lütfen bizlere yardım ediniz.

Tayland Hapishanelerinde Tutuklu 70 Müslüman UygurKaynak:  http://www.uyghurnet.org/34052-2/


HABERLER

ACİL DUYURU......................
Yayın Tarihi: 01/09/2016 08:09
DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ
Yayın Tarihi: 06/08/2016 05:08
Nevzat Yalçıntaş Hocamız vefat etti....
Yayın Tarihi: 17/07/2016 17:07
ÇİN, İNSANLARIN ORGANLARINI SATARAK ....
Yayın Tarihi: 25/06/2016 16:06

Bekleyiniz


2014 dtv Her hakkı saklıdır.