Yrd.Doç.Dr. Ömer Kul

kulomer@gmail.com -

1973 yılında Trabzon’un Arsin ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimimi Trabzon’da, Lise öğrenimimi Bursa’da tamamladı. 1993 yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1997 yılında bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisan yapmaya hak kazandı. 2000 yılında hazırlamış olduğu 15-16. Asırlarda Köprülü/Tito-Vélés Kazası” adlı çalışmayla Yüksek Lisansını tamamladı. 2000 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’na Arş. Gör. olarak girmeye hak kazandı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi’ne Doktora yapmak üzere YÖK’ün 35. maddesi uyarınca görevlendirme ile gitti. 2009 yılında tamamlamış olduğu “Osman Batur ve Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1911-1955)” adlı çalışma ile Doktor unvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreterliği vazifesini de yürütmektedir.

Çalışmaları daha ziyade, Doğu Türkistan ve Türk Dünyası üzerine olup, birçok TV ve radyo programı, editörlük çalışması yanında ulusal ve uluslararası bildiri, makale, konferans ve panelleri bulunmaktadır. Evli ve iki evladı olan Ömer KUL'un yayınlanmış çalışmaları ise şunlardır:

1-      Muhteşem Süleyman’ın I. Viyana Kuşatması, BKY, İstanbul 2006.

2-      Şu Pontus Dedikleri, Togan Yay., İstanbul 2008.

3-      Esir Doğu Türkistan İçin-1 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları, Berikan Yay., Ankara 2010.

4-      Esir Doğu Türkistan İçin-2 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları, Berikan Yay., Ankara 2008.

5-      Baturlar: Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1930-1949), Berikan yay., Ankara 2009.

6-      On Yıla Sığan Efsanevi Ömür: Osman Batur Han, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Yayını, İstanbul 2011.

Makaleler


YAZARLARIMIZ


Bekleyiniz


2014 dtv Her hakkı saklıdır.