Doç.Dr.Erkin Emet

-

Doğu Türkistan’ın  Kaşgar Vilayetinin Yopurga İlçesinde doğan Doç. Dr. Erkin Emet,   İlk ve orta öğrenimini ilçesinde  tamamladı. 1982 yılında  Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi Azınlıklar Dilleri ve Edebiyatları Fakültesi Türkoloji  Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl, mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 1988 yılına  kadar Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi Azınlıklar Dili ve Edebiyatı Fakültesi Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yeni Uygur Türkçesi derslerini verdi.     30 Ağustos 1988 tarihinde lisans üstü tahsilini yapmak amacıyla Türkiye’ye geldi. Önce Ankara Üniversitesi TÖMER’de Türkiye Türkçe'sini öğrendikten sonra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde “Doğu Türkistan Uygur Ağızları” (s. XV+569.) adlı tezini savunarak ‘Türkoloji doktoru’ unvan ve payesini  aldı.   1992-yılında Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Yabancı Misafir Öğretim görevlisi olarak işe başlayan Erkin Emet, 2004-yılında Yardımcı Doçent ünvanını aldı.   Erkin Emet şuan  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır.  

Doç. Dr. Erkin Emet’in , T.C Kültür Bakanlığı tarafından   “Uygur Şiiri      Antolojisi” (1998), “Uygurca Nasrettin Hoca Fıkraları” (1997), “Uygur Folkloru” (Çeviri 1998), Türk Dili Kurumu Tarafından Doğu Türkistan Uygur Ağızları (2008) adlı eserleri yayınlandı.  Daha sonra   Grafiker Yayınevinde “5 Temmuz Ürümçi Olayı ve Doğu Türkistan” (2009),  “Temel Uygurca” (2013) ve Nüktedan Hisam Kurban  Ve  Fıkraları” (2013),  adlı eserleri de yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Erkin Emet, “Türkler” adlı ansiklopedi ile “Türk Dünyası Edebiyatçılar ansiklopedisinin Uygurlar bölümünü yazdı. 

Doç. Dr. Erkin Emet şimdiye kadar 20 civarında uluslararası ve ulusal sempozyumda bildiri sunmuş ve bildirileri yayınlanmıştır. 30 parça makalesi yurt içi ve yurt dışındaki dergilerde yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Erkin Emet 1998-yılından beri Doğu Türkistan sivil toplum örgütlerinde aktif görev yapmaktadır. Dünya Uygur Gençleri Kongresinde Başkan Yardımcılık görevi, Dünya Uygur Kongresinde Genel Sekreter Yardımcılığı, Şuan Dünya Uygur Kongresi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.  

Makaleler


YAZARLARIMIZ


Bekleyiniz


2014 dtv Her hakkı saklıdır.