DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK HAREKETİ, AYNI ZAMANDA ÇİN ŞÖVENİZMİNE KARŞI UYGURLARIN MİLLİ KİMLİKLERİNİ KORUMA HAREKETİDİR.

Tarih : 03/03/2015 12:03

Yücel TANAY

Doğu Türkistan bağımsızlık hareketi aynı zamanda Çin sömürgeciliğine karşı  “Dini olduğu kadar ” bir Milli kimlik hareketi “dir.

Türkiye’de Türk kimliği anayasadan çıkartılıp, Türkiyelilik kimliği getirilmek isteniyor. Bu olay tıpkı Çinin işgal altında tutuğu topraklarda yaşayan değişik uluslardan gelenleri Çinli sayması gibi! Daha önce Sovyet Rusya döneminde çeşitli ulusları Sovyet kimliği adı altında birleştirme fikri nasıl iflas etmişse Osmanlılık fikri de Osmanlının son dönemlerinde denenmiş başarısız olmuştur.

İslamcılık, Osmanlı’da denenen bir akımdı. Çeşitli ırklardan olan Müslüman milletleri İslam dini altında toplama ideolojisiydi; fakat Osmanlıya İsyan eden Arap ve Arnavutlar bu akımın çöktüğünün göstergesi oldular.

Doğu Türkistan kurtuluş mücadelesini sadece bir Müslüman milletin kurtuluş mücadelesi olarak tanımlarsak hatta yapmış oluruz.

Çin’de sayıları 20 milyonu bulan Hui Müslümanları din ve inanç özgürlüğü anlamında Uygurlar gibi baskı altında değildir. Çin işgal yönetimi kendi ırklarından olan Hui Müslümanlarına din ve vicdan özgürlüğü tanırken sırf Türk oldukları için Uygurlara din ve vicdan özgürlüğü tanımamaktadır. Uygurlar Türk oldukları için baskı görüyorlar. Çin milliyetçiliği Huilere ayrıcalıklı konum tanımaktadır. Huiler, özellikle de diplomatik olmaları ve büyük ölçüde işbirliği yapmaları nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti’nde Çinli oldukları için diğer azınlıklara göre en fazla ayrıcalığa sahip olmuşlardır. Bu işbirliği ve Maoizm ve İslam’ın diplomatik birlikteliklerinin yanı sıra, Ortadoğu ülkelerinin ticari ayrıcalıklar karşılığında İslam’a saygı göstermesi konusunda Çin’e yaptığı baskı nedeniyle yeni cami sayısında büyük bir artış vardır. Bu camilerin çoğu Uygurlar değil, Huiler tarafından inşa edilmiştir.

Uygurlar, Hui göçmenleri; Hanlardan daha büyük bir tehdit olarak görürler. Huiler ve Uygurlar her ikisi de Müslüman olduğundan gerilimin dinsel sebeplere değil etniktir. Han Çinlileri bölgedeki askeri varlıklarını, korumak ve Doğu Türkistan bağımsızlık hareketini engellemek amacıyla Huileri Uygurlara karşı kullanır.

Bu nedenle, Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için mücadele veren Uygur Türk hareketlerinin İslami köktenciliğiyle hiçbir alakası yoktur. Doğu Türkistan bağımsızlık hareketi kültür, dil ve dinlerinin Çin Halk Cumhuriyeti’nin politikaları ile Han ve Hui göçmen dalgaları tarafından bastırılması ve marjinalize edilmesi ortak dileğinden hareketle ortaya çıkmıştır. Öte yandan Huiler ise, Han Çinlileriyle pek çok ortak yönleri olması ve geçmişte hiçbir zaman bağımsız bir devletleri olmamış olması nedeniyle benzer emellere sahip değildirler.

Çin Komünist Partisi eski Genel Sekreteri ve Çin Eski Cumhurbaşkanı Jian Zemin; Çin’in 200 milyon Çinliyi Doğu Türkistan’a yerleştirmek istediğini açıklamıştı. Çin yönetimi; milyonlarca Çinliyi, Doğu Türkistan’a göç ettirerek, Müslüman çoğunluğun etnik ve kültürel kimliğini yok edip, bugün bölgede bulunan Uygurları azınlık haline getirmeye çalışıyor.

‘’Doğu Türkistan bağımsızlık hareketi din ekseni ikinci planda olan Uygur kimliğini Çin asimilasyonuna karşı savunma hareketidir.’’

Doğu Türkistan’ın, Çin hükümeti tarafından 65 senedir maruz kaldığı baskı ve zulüm politikalarına karşın feryadı, İslam Âleminden duyulmuyor. İslam Âlemi Filistin davasına verdiği desteği Doğu Türkistan davasına vermiyor. Hiç bir İslam ülkesinde Doğu Türkistan’daki Çin zulmü ve işgalini kınayan bir beyanat yayınlanmıyor. İslam ülkelerinde Doğu Türkistan’daki Çin işgalini protesto eden mitingler düzenlenmiyor. İslam ülkelerine sığınan Uygur sığınmacılar Çin’e iade ediliyor, Pakistan, Malezya, Afganistan ve bazı Türk cumhuriyetlerinde olduğu gibi.

İslam dünyasındaki siyasi İslamcı hareketlerin çoğu Arap milliyetçiliğinin etkisinde olan hareketlerdir. Buna Türkiye’de dâhildir. Türkiye İslamcıları kimliksiz ve bayraksız oldukları için Doğu Türkistan davasına Filistin’e verdikleri destek gibi destek vermiyorlar. Ümmetçilikten dem vuran İslamcılar, Doğu Türkistanlıları Müslüman olmasına rağmen görmüyorlar. Burada saklı olan gerçek İslamcılar arasında Türklere karşı tarihsel bir nefret yatar. Şunu unutmayalım Bir milleti, millet yapan etnik aidiyettir, Uygurlarda bu kimliklerine sahip oldukları için var olmuşlardır.


MAKALELER

ÇİN YÖNETİMİNİN "TERÖRIST" İDDİALARI
Yayın Tarihi: 16/09/2015 05:09
ÖKSÜZ VATAN.............
Yayın Tarihi: 01/08/2015 14:08
300 Uygur Türkü…
Yayın Tarihi: 01/08/2015 14:08

Bekleyiniz


2014 dtv Her hakkı saklıdır.