HAKKIMIZDA

Vakfın Tarihçesi

Doğu Türkistan Vakfı, 23 Mart 1978 tarihinde Mehmet Sayit Bilgiç, İsa Yusuf Alptekin, Hamidullah Tarım, Rasim Cinisli, Aykut Edebali, Süleyman İrfan Atagün, Mehmet Emin Alpkan, Hacı Mehmet Kasım, Abdülkadir Cengiz, Nasrettin Babakurban, Münireddin Alemdar, Mustafa Koçak ve Ferit Edibali olmak üzere 13 münevver, aydın ve Türk-İslam Dünyası sevdalısı tarafından istanbul'da  kurulmuştur.

Vakfımızın ilk Başkanı İsa Yusuf Alptekin olup bu görevi 1978-1986 yılları arasında sürdürmüştür. 1986 yılında İsa Yusuf Alptekin sağlık nedenleri dolayısıyla ayrılmasından sonra vakıf başkanlığına Rıza Bekin Paşa geçmiştir. 2010 yılında Rıza Bekin Paşanın vefatı üzerine yeni mütevelli heyeti oluşturularak, vakfın yeniden yapılanmasını sağlamak üzere Ilgar Alptekin başkanlığa getirildi. Ilgar Alptekin'in 2012 yılında özel işleri nedeniyle Vakıf başkanlığından ayrılmasından sonra Mehmet İsa Artış Vakıf başkanlığı görevine getirildi. 15 ocak 2013 tarihinde yapılan yıllık mütevelli heyet toplantısında Eser Türkistanlı Saka Vakıf başkanı olarak seçilmiştir. Eser Türkistanlı saka aynı zamanda 13.12.2014 tarihinde yapılan mütevelli heyet toplantısında iki yıllığına tekrar Vakıf başkanlığına seçilmiştir.

 

Vakfın Gayesi

 • Doğu Türkistan ve öteki Türk-İslam beldelerinin kültürel, sosyal, tarihi, ekonomik ve diğer yönleri ile araştırılmasına ve tanıtılmasına çalışmaktır.
 • Vakıf bu amaçla Doğu Türkistan ve diğer Türk-İslam beldelerinin sanat, edebiyat, mimari ve folklor gibi kültür ürünlerini toplar. Bu amaçla ilmi eserler yazdırır, tercümeler yaptırır, bunları yayınlar, imkanları ölçüsünde dergi, mecmua, broşür, ve benzeri neşriyat çıkarır.
 • Uluslararası kongre ve bilimsel konferanslara temsilciler gönderir, tebliğler sunar, amaçları doğrultusunda bilimsel toplantılar, ve konferanslar düzenler, bu toplantılara bilim adamları ve uzmanları davet eder, misafirhaneler, lokaller, kütüphaneler, toplantı salonları ve benzeri yerler açar, inceleme ve araştırma yapanlara yurtlar tesis eder, karşılıksız burslar verir, değişik ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.
 • Vakıf, gelir sağlamak için mütevelli heyetinin ortaya koyacağı esaslara uygun olarak oteller, lokantalar, turistik kamp ve köyler kurar ve işletir, sair işletmeler kurabilir, mevcut olanlarına iştirak eder.

 Yönetim Kurulu

Başkan: Eser Türkistanlı Saka

Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Abdülhamit Avşar 

Genel Sekreter: Yrd.Doç.Dr. Ömer Kul

Muhassip: Mehmet Kaşgarlı

Veznedar: Dr. Muhittin Canuygur

İç Denetçiler: Tebet Yücetürk, Dr. Murat Ahunbay

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri

 1. Erkin Alptekin
 2. Ilgar Alptekin
 3. Rasim Cinisli
 4. Eser  Türkistanlı Saka
 5. M. Niyaz Turfan
 6. Abdülcelil Turan
 7. A.Aziz Alemdar
 8. Abdullah Azizi
 9. Doç.Dr.Abdülhamit Avşar
 10. Doç.Dr.Erkin Ekrem
 11. Doç.Dr. Erkin Emet
 12. Yrd.Doç.dr. Ömer Kul
 13. Dr.Muhittin Canuygur
 14. Dr. Murat Ahunbay
 15. Mehmet Kaşgarlı
 16. Tebet Yücetürk
 17. Mükerrem Kuçar
 18. Hafız Osman Karakaş
 19. Metin Özkan
 20. İlhan Turanlı
 21. Turgut Baykal


Bekleyiniz


2014 dtv Her hakkı saklıdır.